INRI

INRI eli IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM lauseen sanotaan tarkoittavan suomeksi Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas. Teksti on latinaa ja sen väitetään olleen Rooman juutalaisten kuninkaan Jesus Chrestuksen ristissä.

Lause on kuitenkin tulkittu väärin, sillä siinä ei lue mitään juutalaisista. Lauseessa on myös kielioppivirheitä, sillä NAZA ja RENUS ovat eri sanoja, kuten myös sana IUDA sekä EORUM. REX sanaaa ei voi käyttää latinan kielessä yksinään, vaan siihen on liitettävä aina sana RGIS tai REGIS, jolloin se vasta tarkoittaa kuningasta. Sana sanalta vanhasta latinasta suomennettuna lause on näin:

IESUS = JEESUS

NAZA = NASARETISTA

RENUS = ILMOITTAA

REX (RGIS) = KUNINKAAN

IUDA = TUOMION

EORUM = HEILLE

INRI kuuluisi oikein tulkittuna näin: IESUS NAZA RENUS IUDA eli Jeesus Nasaretista ilmoittaa tuomion.

INRI on yksi ainoa sana, eikä suinkaan lyhenne mistään sanoista. Käännettynä latinasta suomeksi inri tarkoittaa nauraa, naureskella, naurahdus, nauru ja naurettava. Ristiinnaulitun pään yläpuolella lukenut sana INRI on tarkoittanut sitä, että tämän ristiinnaulitun kohdalla pitää erityisesti nauraa ja pilkata häntä.

INRI sanaa käytettiin ainoastaan Rooman valtakunnassa tuomittaessa rikollisia, kapinallisia tai kristittyjen lahkoon kuuluneita Chrestuksen seuraajia ristiinnaulittavaksi.

Vanhempi vastaava teksti Israelista Galilean alueelta kansankielisellä aramealla on seuraavalla tavalla: Yeshua HaNotsri U'Melech Ha Yehudim eli Jeesus on nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tässä tuota sanontaa on käytetty kunnioittavassa mielessä, eikä suinkaan pilkatessa.


<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen