KEITÄ OLIVAT ALKUKRISTITYT?

Chrestus syntyi vuonna 3 eaa. Galileassa sijaitsevassa Beetlehemissä. Jumalaksi kutsuttiin kaikkien kaupunkien paikallishallitsijoita sekä koko maan hallitsijaa, joten vastasyntyneen pienen pojan isääkin Daavidia kutsuttiin jumalaksi. Ensimmäinen Daavid oli beetlehemiläisen Iisai nimisen lammaspaimenen nuorin poika, joka paimensi isänsä lampaita Karmelissa.

Kristus eli Chrestus kävi synagoogaa, kunnes valmistui rabbiksi eli Mooseksen lakien tulkitsijaksi. Monen muun galilealaisen rabbin tapaan, hän siirtyi Jerusalemin temppelin papiksi. Temppelissä toimi tuhatlukuinen saddukeuslainen papisto, jotka elivät köyhiltä keräityillä varoilla, ja jos näillä ei ollut rahaa, papit ottivat myös eläimiä ja ruokaa että viiniä uhriksi. Papit söivät myös elävältä kiehuvaan veteen laitettuja vastasyntyneitä lapsia. Lapset myös saatettiin laittaa paistumaan suoraan pronsissen patsaan päälle, jonka alla paloi tuli.

Saddukeuslaisia pappeja vainottiin heidän uhritavoisttaan, joten nämä pakenivat suurin joukoin Qumraniin piiloutuneiden Therapeutes lahkon essaioiksi eli essealaiksi sanottujen munkkien luokse. Chrestus jatkoi kuitenkin sielläkin ihmislasten uhraamista elävältä ja näiden syöntiä, joten hänet karkoitettiin takaisin kotiseudulleen Galileaan.

Juutalaisia oli viety Roomaan orjien asemaan palvelemaan roomalaisylimystöä. Yhdellä Rooman monista kukkuloista oli kymmeniätuhansia juutalaissiirtolaisia ja nämä asuivat omana ryhmänään. Heillä oli omat uskonnolliset lakinsa ja käytäntönsä. Rooman senaatti oli asettanut kaikkia siirtolaisia varten oman riita- ja tuomioasiosta vastaavan prokuraattorin, jona istui prokuraattori Pontius Pilatus tultuaan Juudean prefektin pallilta tähän virkaan v. 37 appensa Tiberiuksen kuoltua.

Isus Chrestus oli juutalaisen lain tuntija ollessaan rabbi ja tämän opin hän yhdisti Isis kulttiin, jolloin synyi aivan uusi uskonsuuntaus. Sen takia Isuksen kohdalla ei puhuttu pelkästään juutalaisuudesta tai Isis palvonnasta, vaan alettiin puhua Chrestuksen hämäräperäisestä kultista, jossa oli yhdistettynä molempien uskontojen piirteitä. Kultin ympärillä pyöri iso huhumylly varsinkin sen takia, että tässä kultissa ei nähty nälkää, vaikka koko Rooma kärsi suuresta nälänhädästä 40-luvulla.

Juutalaiset sekä muihin uskontokuntiin kuuluvat kutsuivat Isus Chrestusta eli Jeesus Kristusta seuraavia Isiksen palvojia alkujaan Chrestuksen eli Kristuksen seuraajiksi ja myöhemmin heitä alettiin sanoa Chrestus nimestä johdetulla sanalla kristittyjen lahkoksi ja sittemmin kristityiksi. Kristitty sana tuli siis Chrestuksen nimestä, eikä kreikan voidella sanasta, jonka kanssa kristittyjen lahkolla ei ollut mitään tekemistä.


<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen