ROOMAN ISIKSEN TEMPPELIT

Roomassa Serapiksen palvonta oli Iseum Campen-sessa. Isiksen temppeli sijaitsee Campus Martius kukkulalla. Se rakennettiin 2. Triumviraatin aikana.

Rooma perustettiin Palatium-kukkulalle, Tiberjoen varteen, josta se levisi ympä-röiville kukkuloille. Perinteiset 7 kukkulaa ovat Collis Palatinus (Palatium), Collis Aventinus, Collis Capitolinus (Capitolium), Collis Quirinalis, Collis Viminalis, Collis Esquilinus ja Collis Caelius. Merkittäviä kukkuloita ovat myös Vatikaanivaltion sijaintipaikka Collis Vaticanus Tiberjoen länsipuolella sekä nykyisen keskustan korkein kukkula Ianiculum. 

Tarpeian kallio (Saxum Tarpeium) on Capitoliumin eteläpuolella oleva jyrkkä rinne. Sitä käytettiin teloituspaikkana. Murhaajat ja petturit surmattiin heittämällä kalliolta alas. Kallio on saanut nimensä vestaali Tarpeiasta, joka petti roomalaiset avaamalla kaupungin portit sabiineille. He surmasi-vat Tarpeian kilvillään ja heittivät ruumiin kalliolta.

Isiksen ja Ser-Apiksen kultti säilyi Rooman valtakunnassa v. 385, jolloin heidän palvontapaikkansa tuhottiin. Theodosius (elok. 378-15.5.392 itäosan keisari ja 16.5.392-17.1.395 koko valtak.) kielsi kulttien toiminnan asetuksella. Theodosius julisti Nikeassa, että kristinusko on laillinen valtionuskonto Rooman valtakunnassa. Hän julisti myös katolisen kristillisyyden olevan ainoa laillinen keisarillinen uskonto. Jumalaa kiellettiin kuvaamasta v. 787 Nikeassa.


<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen