PILATUKSEN KIRJEET

Noin 85 kilometrin päästä Roomasta koilliseen Aqui-las nimisestä paikasta löydettiin vuonna 1 800 kuparitaulu, jossa oli hepreankielinen kirjoitus. Tekstin todettiin olevan jäljennös Jeesuksen virallisesta kuolemantuomiosta. Paikalla, josta taulu löydettiin, oli muinoin ollut vanha Aminter-num; nämä rauniot ovat vieläkin nähtävänä lähellä St. Vittorinoa. Taulun taakse oli kirjoitettu: "Samanlainen taulu on lähetetty joka suvulle."

Taulun teksti: PONTIUS PILATUKSEN TUOMIO. JEESUS NATSAREALAINEN ON RISTILLÄ KUOLEVA. Centurio Qvintus Kornelius käsketään viemään hänet teloituspaikalle. Jokaista, olkoonpa hän köyhä tai rikas, kielletään vastustamasta Jeesuksen kuolettamista.

Me allekirjoittaneet todistamme täten Jeesuksen kuoleman-tuomion:

Daniel, rabbiini, farisealainen

Johannes, rabbiini

Rafael Rorobabel

Kapet, kansalainen

Jeesus menköön kaupungista ulos Struenus-portista.

Tämän kirjoituksen johdannossa sanotaan, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivinä pantiin kokoon kertomuksia juutalaisten menettelystä Jeesusta kohtaan ja muista tapauksista sen yhteydessä, ja että Pilatus teki niiden mukaisen ilmoituksen Rooman keisari Claudiukselle. Ilmoituksen sanamuodon sanotaan olevan 'Justinuksen mukaan näin kuuluva', siis Justinukselta peräisin. Mainitaan myös, että Jeesuksen kuollessa maahan ilmestyi suuria kuiluja, niin että "itse abyssoskin asukkaineen näkyi."

Lyhyessä kirjeessä Pontius Pilatukselta keisari Claudiukselle, Pilatus puolustelee tekojaan ja sanoo, että tämä Jeesuksen saama kova tuomio tuli kansan tahdosta. "Omasta puolestani olin minä siihen vastahakoinen ja arka tuomiota julistamaan." Hän sanoo pitävänsä Jeesusta niin hurskaana miehenä, "ettei mikään aikakausi ole ilmaissut sellaista..." ja sanoo ihmettelevänsä kansan käytöstä ja yksimielisyyttä "saadakseen tämän totuuden lähettilään ristiinnaulituksi", vaikka heidän profeettansa eli "sibyllinistiset kirjansa" heitä siitä varoittivat. Hän sanoo vielä, että ellei olisi pelännyt ka-pinaa, Jeesus olisi vielä elävänä heidän keskuudessaan, eikä tätä viatonta verta olisi vuodatettu. Kirje on päivätty 16. maaliskuuta, mutta vuotta ei ole mainittu.

Pilatus tervehtii kirjeen alussa Claudiusta ja kertoo: "Ollessani prokuraattorina juutalaisille sattui eräs tapaus, joka koski minua itseänikin."

Lue loppu tieto kirjeestä Jesus Chrestus -kirjasta.


<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen