ISUKSEN SKANDAALIT

Tertullianus viittaa Pilatuksen Säädöksiin, joiden mukaaan keisari Tiberius Claudius keskusteli Jeesuksen elämästä ennen asian Rooman senaattiin viemistä, jota on pidetty mahdottomana. Jerusalemissa tätä ei voinut tapahtua. Jesus Chrestus oli Daavidin sukua ja oli karkotettu Galileasta juutalaisten syyttäessä häntä lakiensa polkemisesta, lapsivarkauksista, ihmissyönneistä ja miesten raiskauksista. Antipas karkoitti hänet Jesuksen ollessaan kaikilta osin paha. Chrestus pakeni Roomaan sanoen olevansa rabbi opettaen Mooseksen lakeja ja perusti ihmissyöjäkulttiuskonnon Isis-temppeliin. Hän palkkasi 3 uutta pappia opettamaan viisautta ja laittoi heille oman merkkinsä.

Jesus Chrestus harjoitti ihmislihan syöntiä temppelissään pappien kanssa ja tämä oli yksi syy hänen tuomioonsa ristiinnaulittavaksi Roomassa.

Isiksen palvonta loppui Roomassa keisari Augustuksen kieltäessä palvonnan ja Isiksen temppeli rapistui, kunnes palvonta heräsi uudelleen Galiculan ja Tiberius Claudiuksen aikana henkiin ja Anubiksen koiranpää aiheutti skandaalin Roomassa.

Roomassa oli nainen, jonka nimi oli Fulvia Paulina. Hän oli hyveellinen ja hyvin rikas. Kuitenkin hän eli hyvin vaatimattomasti. Hän oli naimisissa Saturninuksen kanssa, joka kohteli tätä hyvin. Decius Mundus yritti viekoitella naisen lupaamalla tälle 200 000 drakmaa yhden yön seikkailusta. Mies uhkasi nälkiinnyttää itsensä hengiltaä, jos nainen ei suostu. Fulvia oli surullinen miehen uhkaillusta. Munduksen isällä oli orjana ilkeämielinen pahamaineinen nainen Ide, jonka Mundus lupasi vapauttaa. Isän kotiorja oli surrut paljon nuoren miehen puolesta ja päätöksestä näännyttää itsensä nälkään. Mundus ei salannut tappaa itsensä intohimoisen kaipuunsa takia. Ide keksi juonen, jonka avulla Mundus saisi maata haluamansa naisen kanssa. Ide kutsui Munduksen luokseen ja pyysi juonensa toteuttamisesta 50 000 dragmaa. Ide ei voinut käyttää rahaa rikkaaseen Fulviaan ja tiesi Fulvia Paulinan olevan hyvin juutalaismielinen ja käyvän temppelissä usein uhraamassa.

Ide meni Isis temppeliin ylipappi Jesus Chrestuksen ja muiden pappien luo ja tarjosi näille 25 000 drakmaa käteisenä, jotta nämä kätkisivät Munduksen temppeliin kertoen nuoren miehen juonesta. Papit saivat tietää myös Fulvian rikkauksista. Ylipappi Jesus meni heti Fulvian luo ja halusi puhua hänen kanssaan yksin. Jesus kertoi lähettäjänsä olevan Anubis, joka oli rakastunut tyttöön ja käskenyt tulla luokseen. Chrestus kertoi tarvitsevansa papistolleen rahaa Jerusalemin temppelin kaltaisen rakennuksen rakentamiseen Roomaan ja purppuranpunaisen ja kullankeltaisen esiripun ostoon. Fulvia antoi rahat 200 000 drakmaa. Rahat menivät miesten omiin käyttötarkoituksiin, jotka entisöivät Isikselle eli haureuden papittarelle omistetun oman pakanallisen temppelinsä.

Fulvia kertoi miehelleen Anubiksen kutsusta ja antaneensa myös 200 000 drakmaa temppelin rakentamiseen. Aviomies suostui tähän Anubis-jumalan pyyntöön siveää vaimoaan kohtaan. Fulvia meni temppeliin ja oltuaan siellä tunnin meni nukkumaan. Papit sulkivat temppelin ovet ja sammuttivat kynttilät. Mundus oli piilossa verhon takana ja tuli sieltä esiin koirapäineen. Fulvia antautui hänelle olettaen hänen olevan Anubis. Mies lähti ennen pappien tuloa. Fulvia tuli aikaisin miehensä luo kertomaan, kuinka jumala Anubis oli ilmestynyt hänelle. Kolmantena päivänä tästä Mundus kertoi totuuden ja vuokranneensa asun sanoen: "Paulina olet antanut 200 000 drakmaa perheesi kanssa Isis-papistolle. Tein väärin sinua kohtaan olemalla Anubis." Hän katui tekoaan.

Vihainen Saturninus ilmoitti huijauksesta keisari Tiberius Claudiukselle, joka asetti toimikunnan tutkimaan asiaa. Hän hajotutti Chrestuksen Isis-temppelin ja käski Isis-patsaan upotettavaksi Tiber-jokeen ja määräsi Isiksen palvojiksi siirtyneet juutalaiset karkotettavaksi Roomasta. Mundusta ei rankaistu hänen rikoksensa ollessa intohimo. Konsuleille lueteltiin 4 000 miehen nimet, jotka lähetettiin Sardiniaan sotilaskoulutukseen. Juutalaisia, jotka vetosivat omien esi-isiensä lakeihin karkotettiin kaupungista 4 miehen takia, joita olivat Jesus Chrestus, hänen veljensä James ja Jaakob, josta tuli Jesuksen seuraaja. Hänen tilalleen valittiin v. 52 Keefaksen Pietari. Ylipappi Jesus Chrestus ja muut 3 pappia määrättiin ristiinnaulittaviksi.

Suetonius kertoo, että keisari Claudius karkoitti juutalaiset Roomasta heidän aiheuttamien jatkuvien ongelmien takia. Jesus Chrestuksen ilmiantajista ei ole tietoa, eikä Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta Jerusalemissa. Suetonius antaa ymmärtää, että Jeesus oli Roomassa. Plinius kirjoittaa v. 112 jKr. kristittyjen elämäntavasta ja jumalanpalveluksesta, jossa he laulavat Kristukselle niin kuin Jumalalle. Vankilassa ollut syyrialainen Mara Bar-Serapion mainitsee Jeesuksen kirjessään pojalleen rohkaisten tätä viisauden etsimisessä: "Mitä hyötyä juutalaisille oli heidän viisaan kuninkaansa teloittamisesta? Juuri tämän jälkeen heidän valtakuntansa tuhottiin Roomassa."

Roomalainen Tacitus kirjoitti: "Pysyvä huhu arveli Neroa tulipalon sytyttäjäksi. Tukahduttaakseen huhun, hän syytti rikoksesta lahkoa, jota yleisesti vieroksuttiin sen jumalanpalvelustapojen takia ja jonka jäseniä sanottiin kristityiksi. Nimi oli annettu heille Chrestuksen mukaan, jonka prokuraattori Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberius Claudiuksen hallitessa. Vaarallinen lahko, jota olen kuvannut aikaisemmin, ei ole juurtunut vain juutalaisiin, joista se on lähtöisin, vaan koko Roomaan, jonne kaikki pelättävät ja häpeälliset asiat kerääntyvät ja löytävät sieltä kotinsa. Josefus kirjoittaa Jesuksesta: "Tuohon aikaan eli Jesus, lain ja viisauden täyttämä ihminen, mikäli häntä voidaan ihmiseksi kutsua. Hän teki nimittäin aivan uskomattomia asioita ja oli kaikkien niiden opettaja, jotka mielellään kuulevat totuutta. Monet juutalaiset ja pakanat seurasivat häntä. Hän oli Kristus. Vaikutusvaltaisten miestemme yllyttämänä Pilatus tuomitsi hänet kuolemaan ristillä. Kuitenkin ne, jotka aikaisemmin olivat häntä rakastaneet, pysyivät uskollisina häntä kohtaan. Nytkin on olemassa lahko, jonka jäsenet kutsuvat itseään hänen nimensä mukaan Kristuksen seuraajiksi eli kristityiksi."

Matt. 27:45, Mark. 15:33 ja Luuk. 23:44 kerrotaan auringon pimenneen ja maan vavahdelleen Jesusta ristiinnaulittaessa. Rooman saattoi pimentää vain n. 25 km päässä oleva tulivuori Colli Albani. Roomasta pohjoiseen on Sabatini. Vico sijaitsee Laziossa eli Latiumissa, joka oli osa Rooman hallintoaluetta. Jerusalmissa ei ole tulivuoria aiheuttamassa auringonpimennyksiä. Julius Africanus viittaa Thallukseen ja Phlegoniin, jonka mukaan Tiberius Claudiuksen hallitessa täyden kuun aikaan oli täysi auringonpimennys, joka kesti kuudennesta hetkestä yhdeksänteen. Africanus käyttää ilmausta "tästä pimeydestä" (touto to skotos). Pilatus (Plautius? Pilate) oli Juudeassa prefektinä appensa Tiberiuksen ollessa keisarina v. 14-32 jKr., v. 19-37 jaa. Senaatti nimitti Pilatuksen Roomaan kuraattorin valtuuksin eli prokuraattorikdi ilman virkaa (pro curator) v. 32-49 jKr., v. 37-54 jaa. Hän oli Tiberius Claudiuksen (v. 41-54 jaa.) alaisuudessa, kunnes hänet karkotettiin Narbonneen Galliaan.

Raamatussa kirjoitettu Tiberius ei ole keisari Tiberius, vaan Tiberius Claudius, jota myös usein kutsuttiin ainoastaan nimellä Tiberius, joten Jeesuksen ristiinnaulitseminen on tapahtunut myöhemmin kuin väitetään.

Centurio Qvintus Cornelius vei Jesus Chrestuksen ristiinnaulittavaksi. Jesuksen piti mennä ristiään kantaen kaupungista ulos Struenus-portista. Matt. 27:29 ja Joh. 19:13 puhutaan tuomarinistuimesta, jolle Pontius Pilatus istuutui. "Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarinistuimelleen ns. Kivipihalle, jonka nimi on latinaksi Gabbati." Portti saattoi olla Roomassa.

Chrestuksen seuraajien karkotus v. 49. osoittaa, että kristitty yhteisö oli Roomassa jo ennen kuin Paavali meni Korinttiin tai Efesokseen. Jesuksen seuraaja oli Jaakob v. 49, joka voisi olla ensimmäinen Rooman piispa. Vuonna 49 jKr. eli vuonna 52 jaa. tapahtui Roomassa 5,6 Richterin asteikon maanjäristys, jolloin useita ihmisiä kuoli. Tämä aika sopisi hyvin myös Jeesuksen ristiinnaulitsemisajankohdaksi, koska niin Raamatussa kuin historiallisissa kirjoituksissa puhutaan maanjäristyksestä, mikä tapahatui Jeesusta ristiinnaulittaessa.

Katolinen kirkko pitää Taivasten valtakunnan avaimien antoa Keefaksen Pietarille merkkinä tämän julistamisesta 1. Rooman piispaksi eli paaviksi v. 52. Pietarinkirkon kupolin teksti: Sinä olet Pietari ja tälle kalliolle rakennan kirkkoni. Kirkon alta on löydetty muistomerkki, jossa on kreikaksi: Pietari on täällä. Paikalla oli keisari Neron aikana hautausmaa, jonne osa vainoissa teloitetuista kristityistä haudattiin. Pietari valittiin Jaakobin jälkeen Rooman kristittyjen johtajaksi ja hän kuoli marttyyrikuoleman kristittyjen vainoissa v. 68 jKr.

Kristityt ottivat tunnusmerkikseen ristiinnaulitun Jesuksen ristin osoittaakseen uskollisuutta Jesus Chrestuksen aloittamalle Isiksen palvontaan pohjautuvalle ihmissyöjäkulttiuskonnolle. Isis sanasta muotoutui sana Iesus ja sittemmin Jesus eli Jeesus. Iesus = essealaiset.


<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen