ISUS

Isus jatkaa edeltäjiensä PSARIn sekä Jesus Chrestuksen viitoittamaa tietä kristinuskon jäljillä, ja kuten nekin nojautuu samalla tavoin historiallisiin kirjoituksiin ja tosiasioihin, eikä suinkaan uskomuksiin. Isus kertoo lukemieni tekstien perusteella vain tosiasioihin pohjautuvia ja yhteen keräämiäni tietoja.

Raamattuun on otettu siltään Vanhan Testamentin puolelle juutalaisten historiasta kertovat tekstit soveltaen ne suoraan kristinuskoon, vaikkei niillä ole mitään tekemistä keskenään.

VT kertoo useista epäjumalista, kuten myös juutalaisten jumalasta Baalista. Uuden Testamentin evankeliumit on muokattu alkuperäisteksteistään yhteneväisiksi toisiinsa nähden, jotta niiden tekstit tukisivat toisiaan todistaakseen Jeesuksen olleen ja vaikuttaneen Juudeassa sekä Galileassa. UT:n pääjumala oli ja on Serapis, joka asia ilmenee kanonisten evankeliumeiden ulkopuolelle jätetystä Markuksen apokryfitekstistä kaikkein selkeimmin, kuten myös lukuisista muista kirjoituksista.

Koska Isus täydentää PSARIa ja Jesus Chrestusta, siinä on vähän päällekkäistä tekstiä. Isus-kirja keskittyy erilaisiin Rooman uskontoihin, joiden ohelle kristinusko syntyi. Kirja vie meidät myös Egyptiin, jonka Isis-palvontaan myös kristinusko pohjaa.

Alkukristityillä oli naispappeja eli papittaria perustamassa kristinuskoa ja naiset levittivät uskontoa jopa yksin pakanakansojen keskuuteen, joten naispapit kuuluvat luonnollisena osana myös tämän päivän kirkkoon.

Olevaisuus ei ole riippuvainen mistään uskonnosta, jota korostan tässäkin kirjassa oikeanlaisena hengellisenä uskonsuuntauksena.

<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen