PIETARI

Pyhä Pietari oli Uuden Testamentin mukaan yksi Jeesuksen opetuslapsista ja apostoleista. Raamatun kertomuksissa on tekstejä monesta eri Pietari nimisestä. Pyhän Pietarin väitetään kuolleen marttyyrinä Roomassa v. 63-64 tienoilla. Rooman Pietari oli todennäköisesti Kyrenaikasta Pentapoliksesta ja roomalainen  käyden koulunsa Aleksandriassa. Pietari oli ehkä kotimaassaan kirjoittaessaan Egyptin Babyloniasta kirjeen, jonka alussa lähettää terveisiä myös pojaltaan Markukselta. Markuksen kerrotaan syntyneen Pentapoliksessa Kyrenaikan maakunnassa, joka oli Rooman valtakunnan provinssi. Pietari lienee kotoisin samalta alueelta.

Luukkaan evankeliumi kertoo Pietarin asuneen Kapernaumissa Galileaassa, josta vielä löytyy Pietarin talon rauniot. Johanneksen evankeliumi sanoo Pietarin olleen kotoisin Betsaidan kaupungista Galilean ulkopuolelta. Raamattu ei mainitse Pietarin vaimosta ja lapsista, vaikka joissakin Raamatun ulkopuolisissa kirjoituksissa heidät mainitaan. Matteuksen evankeliumissa on Pietarin isän nimi Joona.

<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen