BAAL - EL

Baal on hepreaksi el (= isäntä, omistaja, mestari, herra) ja oli korkein jumala ja jumalten kuningas. Raamatun VT:ssä on n. 190 jaetta Baalista.

Jumalat on nimetty Raamatussa ja jokaisen jumala arvonimen perässä on ollut alun pitäen eri hallitsijan nimi. Esimerkiksi jumalan valitun kansan Siinain jumala (= kaivosjohtaja) oli nimeltään El-Eternal eli jumala Eternal, joka antoi 10 käskyä Moosekselle.

Septuagintan mukaan, Moosekselle käskyt antaoi kuriiri (??????), lähettiläs, sanantuoja tai sanansaattaja:

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

1 ??? ???????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ?????

Ugaritin savitaulujen mukaan Baal oli Asheran ja viljan jumala Dagonin poika. Hänestä tuli pääjumala vastustaessaan vesien kaaosta ja voittaessa ne. Uhka oli pelottanut Elin neuvoston jumalia. He ottivat Baalin ikuiseksi kuninkaakseen.

Eri alueilla oli oma baal, joka erosi muista paikannimen tai erityisominaisuuden mukaan. Ei tiedetty, mistä sade ja tuuli syntyy tai aurinko tulee ja ajateltiin, että on oltava joku henki, joka synnyttää ilmiöt. Sana Baal tuli käyttöön viittaamaan näkymätöntä tekijää. Lopulta uskottiin jonkun tietyn Baalin omistavan elämää ylläpitävän joen, kallion, sateen ja tuulen ja häneltä pyydettiin apua. Taivaan Baal antoi sadetta ja Baal-Hamman oli Auringon jumala.

Papit toimittivat Baal kulttiin kuuluvia palvontamenoja, kuten suitsukkeiden polttoa ja elävien ihmisten uhrausta. Kulttiin kuului myös juhla, jossa osana hedelmällisyysriittiiä oli kuolema ja ylösnousemus. Baal kultti oli Kanaanin maalta eli juutalaisten luvatusta maasta lähtöisin ja levisi ympäri Välimerta.

Israelin (Isra-El) 10 heimoa olivat Baalin palvojia. Galilean Beetlehemin aluetta hallinnut Zebulon oli Baal-Zebub. Jehova tai Jahve olivat myös Baalin palvojia.


<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen