Painettujen kirjojen sisältö:

Huom! Sivun tiedot viittaavat käytännön syistä uusimpiin painoksiin, eli sisällysluettelot ja sivunumerot ovat hiukan muuttuneet varhaisemmista versioista. Myöskin BoDin kirjojen uudet suomenkieliset painokset ovat eri ISBN:llä kuin alkuperäiset, mikä johtuu osittain edellä mainitusta. Huominarvoista on myös se, että Jesus Chrestus on saanut lisää sivuja. ISBN:t eivät kuitenkaan tarkoita painosten määrää! Muun muassa Psarin varhaisista versioista on korjattu esimerkiksi kirjoitusvirheitä ja tällä sivulla ei (ainakaan toistaiseksi) ole kaikkein vanhimpia ISBN-numeroita saatavilla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSARI (ISBN:978-952-498-774-5 TAI uusin 978-952-498-888-9)

JOHDANTO:


PSARI kertoo lukemieni arkeologisten tosiasioiden pohjalta Raamatusta ja sen tekstien väärinymmärryksistä. Raamatulla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, vaan  se on ennen kaikkea juutalaisten historiasta kertova kirja, johon on lisätty vääristelty kristinuskoon liittyvä tieto.

Luomiskertomus ajoittuu v. 2 000-1 750 eaa., eikä sillä tarkoiteta maan ja taivaan luomista, vaan jotain aivan muuta. PSARIssa on aiemmin suomentamattomia tekstejä Jeesuksista ja Jerusalemin temppelin ylipapeista.

PSARI kertoo oikeat tiedot Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen liittyvistä asioista ja Rooman kirkon salaamasta tiedosta Roomassa kapinoinnista ristiinnaulituksi tuomitusta Jeesus Nasaretilaisesta = Jesus Chrestuksesta.

Kirjasta selviää, mitä Jumala sanalla tarkoitettiin ja suomen sanan alkuperän. PSARIssa puhutaan Olevaisuudesta erotuksena eri uskontoihin. Olevaisuus on uskonnoista riippumaton hengellinen ulottuvuus.

Kristitty sana tulee Jesus Chrestuksesta eli Jeesus Kristuksesta, joka johti Roomassa juutalaissiirtolaisten alueelle perustamaansa ihmissyöjäkulttiuskontoa eli kristittyjen lahkoa. Chrestus yhdisti ihmisuhreja syöneen saddukealaisjuutalaisuuden sekä Isiksen palvonnan.

PSARIn tekstit kertovat Juudeasta ja Galileasta ja siinä olevat jakeiden viittaukset on tarkoitettu niille, jotka haluavat lukea lisää aiheesta Raamatusta. 

Sivuja on 300.

SISÄLLYSLUETTELO:


Olevaiset

5

Jumala Abba ja Kuolleista herääminen

6

Luvut 6-6-6 ja 666

17

Jesus Chrestus

23

Daavidin kaupunki = Galilean Beetlehem

28

Luomiskertomus sekä kehitysjaksot I-VII

31

Metusaleh, Lemek ja Asrak

37

Kaksi Moosesta

50

Herodes Suuri

82

Pontius Pilatus

92

Jeesus Bar Abbas ja Jerusalemin Maria

96

Johannes Kastaja

127

Ruben Henki ja neitsyt Maria sekä Jeshua

141

Pako Egyptiin

182

Jeshua lapsena; eri kertomuksia

184

Alkoholisti ja Tiedon puu

212

Jeshuan sanontoja

214

Evankelistat

233

Kristillisyys

270

Messias

284

Ajanlasku

285

Roomalaiset ja juutalaiset

286

Jeesus - kreikkalainen nimi

295

Kartat Juudeasta ja Galileasta sekä Roomasta

296

Elämänviisauksia

298

Sisällysluettelo

Kirjan kartta:

psari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JESUS CHRESTUS (ISBN: 978-952-498-363-1 TAI 978-952-498-887-2 TAI uusin 978-952-498-593-2)

JOHDANTO:

Jesus Chrestus kertoo lukemieni arkeologisten ja historiallisten tietojen pohjalta kristinuskon synnystä.

Alkuperäisiä evankeliumitekstejä ei tarkoitettu uskonnon pohjaksi, vaan ne olivat muistiinpanoja eri henkilöille, kuten historiallisiksi kirjoituksiksi luonnehditut tekstit.

Juutalaiset eivät pidä kristinuskosta sen harhaoppien takia ja siihen otettujen omien historiallisten tekstiensä lainaamisesta.

Tärkein asia on huomata, että Paavali ja Silas kumppaneineen olivat roomalaisia. Paavalin levittämä Jumalan sana oli Jesus Chrestuksen Roomassa juutalaissiirtolaisten keskuuteen perustaman kristittyjen lahkon opetuksia Serapiksen palvonnasta ja hän levitti kristinuskoa Roomasta muualle, eikä Juudeasta Roomaan, kuten luullaan.

Kirjani kertoo Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen liittyvät oikeat tiedot ja kirkon salaaman tiedon Roomassa kapinoinnista ristiinnaulituksi tuomitusta Jeesus Nasaretilaisesta. Kirjassa puhutaan Olevaisuudesta erotuksena eri uskontoihin.

Kristitty sana tulee Chrestuksesta eli Kristuksesta, joka johti Isiksen palvontaan pohjautuvaa ihmissyöjäkulttiuskontoa Roomassa, ja jonka vuoksi juutalaisetkin vainosivat kristittyjen lahkoa. Kristinusko ei ole lähtöisin Israelista, vaan Roomasta, josta se levisi kaikkialle.

Sivuja kirjassa on yhteensä 112. (Vanhassa painoksessa 92.)

Kirjan kartta:

rooman kartta

SISÄLLYSLUETTELO:


Olevaisuus

5

Maailmankaikkeus ja luomiskertomus

8

Isiksen palvonta - pohja kristinuskolle

11

Keitä olivat alkukristityt

15

Suitsukkeet

22

Kolmiyhteinen Jumala

25

Pyhä kolminaisuus

26

Kaiken alku ja loppu

29

Rooman keisarit ja Isis

30

Jesus Chrestus = Jeesus Kristus, Rooma

36

Chrestuksen veriliinat

44

Öylätti

53

Kodit kirkkoina

57

Alkukristittyjen veisuu ja tunnukset

68

Kristittyjen ja vainottujen symbolit

70

Jeesus – kreikkalainen nimi

72

Oikea Jeesus Nasaretilainen

73

Historialliset kirjoitukset

79

Ristiinnaulitseminen

95

Rooman kirkko

96

Pontius Pilatus

97

Pontius Pilatuksen kirjeet

104

Talmud

108

Kartat: Rooma, Juudea-Galilea ja Egypti

109

Sisällysluettelo


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ISUS (ISBN:978-952-498-538-3 TAI uusin 978-952-498-594-9)

JOHDANTO:

Isus kirja kertoo lukemieni tekstien pohjalta kristinuskoon liittyvistä asioista nojautuen historiallisiin tosiasioihin. Raamattuun on otettu siltään Vanhan Testamentin puolelle juutalaisten historiasta kertovat tekstit soveltaen ne suoraan kristinuskoon, vaikkei niillä ole mitään tekemistä keskenään. VT kertoo useista epäjumalista, kuten myös juutalaisten jumalasta Baalista. Uuden Testamentin evankeliumit on muokattu alkuperäisteksteistään yhteneväisiksi toisiinsa nähden, jotta niiden tekstit tukisivat toisiaan todistaakseen Jeesuksen olleen ja vaikuttaneen Juudeassa sekä Galileassa. UT:n pääjumala oli ja on Serapis, joka asia ilmenee kanonisten evankeliumeiden ulkopuolelle jätetystä Markuksen apokryfitekstistä. Kirja täydentää PSARIa ja Jesus Chrestusta, joten siinä on vähän päällekkäistä tekstiä. Isus-kirja keskittyy erilaisiin Rooman uskontoihin, joiden ohelle kristinusko syntyi. Kirja vie meidät myös Egyptiin, jonka Isis-palvontaan myös kristinusko pohjaa. Kristinusko ei ole lähtöisin Israelista, vaan se tuli sinne Roomasta. Alkukristityillä oli naispappeja eli papittaria perustamassa kristinuskoa ja naiset levittivät uskontoa jopa yksin pakanakansojen joukkoon, joten naispapit kuuluvat luonnollisena osana myös tämän päivän kirkkoon. Olevaisuus ei ole riippuvainen mistään uskonnosta, jota korostan tässäkin kirjassa oikeanlaisena hengellisenä uskonsuuntauksena.

Sivuja on yhteensä 96.

SISÄLLYSLUETTELO:


Olevaisuus

5

Maailmankaikkeus ja luomiskertomus

8

Pietari

12

Maria, Jerusalem

16

Markuksen evankeliumi

18

Markus Apokryfeissä

22

Paavali kirkon tukipylväs

28

Apollonius

30

Pentapolis ja Kyrene

37

Babylon, Egypti

38

Freskot katakombeissa

40

Chrestus nimi kirkoissa

42

Aatamin ja Eevan tytär Norea

43

Abraham jälkeläisineen

48

Baal - El

62

Osiris ja Isis

63

Isis-kultti Juudea-Galileassa

66

Tyet-solmu sekä Rooman epäjumalia

68

Kybele ja Magna Mater

78

Tammus

82

Roomalainen yhteiskunta

85

Kartat: Rooma, Juudea-Galilea ja Egypti

93

Sisällysluettelo

96


Kirjan kartta:

isus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nettikirjan PSARIsta myymän version osien sisältö:

PSARI I (ISBN:978-952-477-120-7)

Kirja ei ole uskonnollinen, vaikka se kertoo historiallisesta Raamatusta ja siihen liittyvistä salaisuuksista. Kirjan nimenä on PSARI eli kala, koska se on pitänyt kaikki kirjassa olevat 29 Jeesusta elossa kautta aikain. Pyhä istuin on salannut tietonsa oikeasta Roomassa ristiinnaulituksi tuomitusta Jesus Chrestuksesta eli Jeesus Kristuksesta, joka johti ihmissyöjäkulttiuskontoa Roomassa. Kristitty ja kristinusko pohjautuvat sanoina häneen. Kirjasta löytyy tämän hetkiset tiedot maailmankaikkeuden synnystä 14 miljardin vuoden takaa, kahdesta eri Beetlehemistä, ympärileikkauksesta, 3 Mooseksesta ja monesta muusta mielenkiintoisesta asiasta.

Sivuja on yhteensä 81.

SISÄLLYSLUETTELO:


Johdanto


Olevaisuus

4

Jumala Abba ja Kuolleista herääminen

5

Luettelo Jeesuksista

14

Luku 666

16

Ristiinnaulitseminen

20

Jesus Chrestus

22

Daavidin kaupunki = Galilean Beetlehem

28

Kirjoituskieli

31

Luomiskertomus

32

Luomistyö todellisuudessa

34

Kehitysjaksot I-VII

35

Maailmankaikkeus ja ulottuvuus

38

Metusaleh, Lemek ja Asrak

39

Syy Saaran nauruun

46

Loot ja hänen tyttärensä

47

Ympärileikkaus

49

Kaksi Moosesta

52

Kolmiodraama; Saul, Joonatan ja Daavid

74

Inhimillisyys

81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSARI II (ISBN:978-952-477-121-4)

Kirjan toinen osa vie meidät kuningas Herodes Suuren elämään ja perheen kohtaloihin. Kätensä pesseestä Pontius Pilatuksesta on uutta tietoa. Lue hänen vaimostaan ja lapsestaan. Pilatus toimi Roomassa Juudeasta lähtönsä jälkeen ja hänet passitettiin Galliaan hänen tuomittuaan Jesus Chrestus eli Jeesus Kristus juutalaisten kuningas Roomassa ristiinnaulittavaksi v. 49. Kirjassa on Jerusalemista löydetyistä ylipappi Kaifaksen jäännöksistä sekä Barabbaasta eli Jeesus Bar Abbaksesta, jota luultiin ainoaksi Jeesukseksi. Lue Johannes Kastajan työstä kerjäläisten parissa ja mitä neitsyt eli almah merkitsee. Toisesta osasta löytyy oikea Beetlehem ja inhimillisen ajattelutavan perustajan Jeshuan syntymä.

Sivuja on yhteensä 94.

SISÄLLYSLUETTELO:


Johdanto


Jeshua vauva

4

Pako Egyptiin

17

Kuollut kala herää henkiin

18

Kiipeilyn vaarat ja Kiekonheittoa

19

Makeat naurut

20

Miten linnut lentävät

21

Jeshuan leikit

22

Jeshuan taivaallinen Isä

23

Kirves jalassa, Neuvokas poika

24

Peltotöitä

25

Ilkosillaan, Yhteentöymäys

26

Rikkaanmiehen peti, Kouluunmeno

28

Opettaja Sakkeuksen tapaus

29

Uusi ope Zacchaeus

31

Tajuton poika Zeno

34

Myrkkykäärme risukasassa, Tajuton pikkupoika

35

Jeshua parantaa työmiehen

36

Alkoholisti ja Tiedon puu

50

Jeshuan sanontoja

52

Jeshuan antamat elämänohjeet

64

Jeshuan ja Marian koti sekä lapset

65

Inhimillisyys

71


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSARI III (ISBN:978-952-477-122-1)

Kolmannessa osassa kerrotaan Jeshuan lapsuudesta ja kepposista. Kertomuksia kuuntelevat mielellään myös perheen pienimmät vaikkapa iltasatuina. Kirjassa on Jeshuan varttumisesta aikuisuutta kohti ja koulunkäynnistä 2 000 vuotta sitten. Miltä tuntuisi istua basalttikivisessä opetustilassa öljylampun tai kynttilän valossa? Jeshuan päiväkävelyllä tapahtui jotain romanttista, josta seurasi kihlajaiset, häät ja tapahtumarikasta perhe-elämää. Montako lasta Jeesuksella eli Jeshualla oli, lue PSARIsta.

Sivuja on yhteensä 71.

SISÄLLYSLUETTELO:


Johdanto


Jeshua vauva

4

Pako Egyptiin

17

Kuollut kala herää henkiin

18

Kiipeilyn vaarat ja Kiekonheittoa

19

Makeat naurut

20

Miten linnut lentävät

21

Jeshuan leikit

22

Jeshuan taivaallinen Isä

23

Kirves jalassa, Neuvokas poika

24

Peltotöitä

25

Ilkosillaan, Yhteentöymäys

26

Rikkaanmiehen peti, Kouluunmeno

28

Opettaja Sakkeuksen tapaus

29

Uusi ope Zacchaeus

31

Tajuton poika Zeno

34

Myrkkykäärme risukasassa, Tajuton pikkupoika

35

Jeshua parantaa työmiehen

36

Alkoholisti ja Tiedon puu

50

Jeshuan sanontoja

52

Jeshuan antamat elämänohjeet

64

Jeshuan ja Marian koti sekä lapset

65

Inhimillisyys

71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSARI IV (ISBN:978-952-477-123-8)

Neljännessä osassa kerrotaan vielä Jeshuan elämästä ja elämäntyöstä sekä traagisesta lopusta. Mitä Jeesuksen opetuslapset oikein tekivät ja keitä olivat Simon Pietari, Andreas, Johannes, Sebedeuksen pojat ja monet monet muut Raamatun henkilöt. Heistä löytyy uusia asioita kirjaa lukemalla. Jeshuaa auttaneet evankelistat on esillä uudessa valossa. Kirjasta löytyy juutalaisista tavoista tietoa sekä roomalaisten hauskoista vessareissuista. Mitä odotettu Messias tarkoittaa, se selviää kirjasarjan tästä osasta. Mitä on kristillisyys tänä päivänä tai inhimillisyys ja lähimmäisenrakkaus

Sivuja on yhteensä 68.

SISÄLLYSLUETTELO:


Johdanto


Jeshuan, Marian ja lasten elämää

4

Syyttömän kuolema

7

Inhimillisten tunnistuspuhe

8

Evankelistat

9

Kristillisyys

40

Islam, perustettu v. 613 jaa.

45

Jehovan todistajat

49

MAP-kirkko (Mormonit)

53

Romanit

54

Messias

55

Ajanlasku

57

Roomalaiset ja juutalaiset

58

Matteuksen evankeliumi 9. luku

66

Inhimillisyys

68


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Takaisin pääsivulle

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen