PUBLIUS LENTULUS


Keisari Tiberius (v. 14-37 jaa.) nimitti Publius Lentuluksen ensimmäiseksi tuomariksi juutalaissiirtolaisten alueelle roomalaisten keskuuteen vastaamaan riita- ja tuomioasioista.

Pontius Pilatuksella on ollut kaksi eri Rooman valtakunnan tehtävänimikettä eli prefekti sekä pro curator eli prokuraattori. Pilatus on ollut ensin prefekti ja sittemmin prokuraattori, koska tehtävät ilmoitetaan tässä järjestyksessä. Pontius Pilatuksen ilmoitetaan erheellisesti olleen ensin Juudean prefektinä, ja että prefektin virka muutettiin hänen vielä Juudeassa ollessaan prokuraattorin viraksi, mutta se on mahdotonta, sillä pro curator tarkoittaa, että henkilöllä on joku tehtävä ilman virkaa ja prokuraattorin tehtävä koski ainoastaan Rooman kaupunkivaltion sisäistä hallintoa.

Keisari ja senaatti nimittivät henkilöitä eri tehtäviin prokuraattoreiksi, mutta tehtävä ei ollut tuolloin virka. Rooman siirtolaisilla oli oma ylin riita- ja rikosasioista sekä uskonnollisista asioista vastaava tuomari, jolla oli legioonalaisia apuna komennossaan siirtolaisten alueella tapahtuneiden useiden mellakoiden hillitsemiseksi. Dio Cassiuksen kirjoittamissa teksteissä keisari Tiberius Claudiuksen aikaan Roomassa olevien juutalaissiirtolaisten määrä oli kasvanut räjähdysmäisesti. Yhdessä evankeliumissa Jeesusta kiinniotettaessa on mainittu, että sotilaat piirittivät Jeesuksen ja toisessa evankeliumissa, että juutalaiset piirittivät Jeesuksen seipäin ja kepein varustautuneina, joten kyseessä on kaksi eri Jeesusta  -  toinen Pontius Pilatuksen ollessa vielä Juudean prefektinä ja toinen piiritys Pontius Pilatuksen ollessa Roomassa prokuraattorina.

Pontius Pilatus valittiin Juudean prefektiksi ja hän oli siellä vuoteen 37 jaa. saakka, jolloin hän sai kiireellisen kutsun mennä appensa keisari Tiberiuksen luokse, joka oli loukkaantunut Caprin saaren maanjäristyksessä, kun majakka oli sortunut hänen päälleen, ja hänet oli siirretty Miseniumin kaupunkiin Lucius Luculluksen taloon hoidettavaksi. Lääkäri Charicles kokeili vain keisarin pulssia, oliko tämä jo kuollut. Hän sanoi hengityksen olevan vaikeaa ja keisarin kuolevan kahdessa päivässä. Pilatuksen tullessa paikalle, 78-vuotias Tiberius oli kuollut.

Tiberius kuoli ehkä tyynyn avustamana ja uudeksi keisariksi nousi Caligula. Syyrian kuvernööriksi vasta nimitetty ja myös Juudean asioista vastannut Lucius Vitellius määräsi Pontius Pilatuksen tilalle Juudeaan uudeksi prefektiksi Marcelluksen Pilatuksesta tehtyjen valitusten takia. Pilatus oli koko virkakautensa ajan prefektinä ja se oli virkanimike, eikä hän voinut jatkaa Juudeassa enää vuoden 37 jälkeen, koska Vitellius määräsi Pilatuksen karkotettavaksi Roomaan, jonne hänet nimitettiin prokuraattoriksi hoitamaan siirtolaisten riita- ja rikosasioita vuoden 37 jälkeen.

Tiberius, josta Pilatiuksen yhteydessä tämän jälkeen puhutaan, ei ole kuollut keisari, vaan myös Tiberiukseksi kutsuttu Claudius eli Tiberius Claudius, joka nousi keisariksi v. 41 jaa. Hän tuomitsi Jeesus Kristuksen eli Jesus Chrestuksen ristille hänen senaatin jäsen Saturninuksen vaimolle  aiheuttaman skandaalin ja Kristuksen perustaman kristittyjen lahkon ehtoolliskäytännön vuoksi. Isis temppeliin perustetun kristittyjen lahkon jäsenet kävivät rikkomassa katakombien sinettejä ja syömässä kuolleitten ruumiita. Nasaretista on löydetty keisari Claudiuksen allekirjoittama kivilaatta määräyksestä, jossa kielletään hautojen sinettien rikkominen ja ruumiiden häpäisy kuolemanrangaistuksen uhalla.

Pontius Pilatusta ennen siirtolaisten asioista vastasi prokuraattorina Publius Lentulus, joka kirjoitti Jeesus Kristuksen ulkonäöstä. Publius Lentuluksesta on sanottu, ettei hän voinut olla mitenkään Pontius Pilatusta ennen prefektinä Juudeassa kuten väärennetyissä kirjeissä väitetään erheellisesti, mutta jos hän oli prokuraattorina Roomassa ja Pilatuk-sen tutkinta ja tuomio koski siellä juutalaissiirtolaisten keskuudessa asunutta Jeesus Kristusta eli Jesus Chrestusta, Lentulus ei ole silloin kuvitteellinen hahmo, vaan ollut senaatin alaisena ja hänen kirjoittamansa teksti Jeesus Kristuksesta on aivan totta. Erehdys tässä asiassa saattaa johtua siitä, että Lentuluksen kirjeen kopioijat ovat uskoneet Jeesuksen eläneen ja vaikuttaneen ainoastaan Juudeassa. Kirjeessä mainittu Iudaea sana tarkoittaa Roomassa olevia roomalaisten keskuudessa eläviä juutalaisia.

Siirtolaisilla oli iso alue Roomassa, jossa oli kymmeniä tuhansia juutalaissiirtolaisia. Näiden joukkoon tuli Herodes Antipaksen hallintoalueeltaan Galileasta karkottama Jesus Chrestus eli Jeesus Kristus, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ristille Roomassa. Pilatuksen edeltäjä prokuraattori Publius Lentulus kirjoitti Jeesus Kristuksen ulkonäöstä sekä toiminnasta Rooman kaupunkivaltiossa juutalaissiirtolaisten keskuudessa.

Näin Jeesus Kristuksen ristiinnaulitseminen saa historiallisen todistuksen ja muuttuu myös Raamatussa todeksi. Tarkkaa aikaa Raamatussa ei ole määritelty ristiinnaulitsemiselle, mutta Rooman tapahtumat voidaan ajoittaa tarkkaan Jeesus Kristuksen kohdalla v. 52 jaa., jolloin Roomassa tapahtui suuri maanjäristys, ja jolloin noin 25 km päässä Roomasta sijainnut tulivuori pölläytti tuhkapilven ilmaan 5,6 Richterin asteikon maanjäristyksen seurauksena, jolloin siitä seurasi auringonpimennys ristiinaulitsemisen kanssa samaan aikaan. Useat tekstit, mm. Dio Cassius on kirjoittanut Neron miehuuspukeutumisen aikaan sattuneesta maanjäristyksestä, ovat myös todisteena. Keisariksi noussut Nero oli itse omakohtaisesti kokenut kristittyjen lahkon toiminnan Roomassa, ja siksi halusi hävittää tämän uskonlahkon kokonaan keisarina ollessaan. Jeesus Kristuksen kuolleista herättäminen oli ainoastaan sitä, että hän jumalana eli kristittyjen lahkon ylipappina rikkoi hautojen sinetit ja otti vastahaudatut ruumiit ulos suoritti uhrirituaalin ja jakoi ruumiin lihat lahkolaistensa kanssa, jolloin kuollut muuttui eläväksi jälleen ruumiinsyöjän ansiosta.
   
Juudean Beetlehemissä syntynyt Jeesus Bar Abbas (Mark. Jeesus sanoi: "Abba, isäni!") eli Barabbas ja Syyrian provinssin rajalla Galilean Beetlehemissä syntynyt Jeesus Galilealainen (Jeshua ben Ruuben) olivat juutalaisia, eivätkä perustaneet kristittyjen lahkoa elämänsä aikana. Heidän toimintansa oli kuitenkin toisten ihmisten auttamista sekä pohjautui inhimilliseen ajatteluun. Jeesus Bar Abbaksen kasvatti-isä oli Joosef ja hänen isänsä oli Jaakob, Matt. 1:15-16. Jeesus Gali-lealaisen kasvatti-isän Joosefin isä oli Eeli, Luuk. 3:23. Apokryfeissä on toisen Joosefin lapset.

Rooman arkistoista löytyy selvitys, jonka roomalainen ylimys Publius Lentulus lähetti senaatille saatuaan useita valituksia Jeesus Kristus -nimisen miehen teoista Isis-temppeliin perustamansa kristittyjen lahkon suorittamista uhrimenoista Rooman katakombeissa ja sinettien rikkomisista siellä. Tekstejä on kaksi Epistula Lentuli ja Romanos de Jesu Christo. Toinen teksti on kreikaksi ja toinen latinaksi. Kirjeet poikkeavat toisistaan.
   
Lentulus habens officium in partibus iudea e hero dis ad senatores romanos han e epistolam deferre iussit.
= Lentulus, joka vastaa prokuraattorina eli ensimmäisenä tuomarina juutalaissiirtolaisten riita-, rikos- ja uskonnollisista asioista roomalaisten keskuudessa, ilmoittaa senaatin jäsenille kirjeessään seuraavaa:

'Meidän aikanamme on mies, joka tällä hetkellä asuu maanmiestensä keskuudessa, nimeltä Jeesus Kristus. Joka päivä kuulemme asioita, että Jeesus Kristus toimii kuolleitten keskuudessa maan alla rikkoen hautojen sinettejä. Jeesus Kristus on (statura procerus, mediocris et spectabilis) hyvä maineinen ja keskikokoinen.  Hänen silmänsä ovat kuin kastanjat. Parta on paksu, samanlainen tukka, ei kovin pitkä, mutta jakauksella kuten partakin. Asuna on tooga.
   
Sanotaan, ettei kukaan koskaan ole nähnyt hänen nauravan [julkisuudessa], vaan itkevän muiden miesten nähden (ridere on visus est numquam, saepe ja flere autem) [...].  [...] hän  kävelee paljain jaloin ja ilman päähinettä.

Publius Lentulus, pro curator iudaei accusator, seitsemäs, toisen kuun.'

(Artikkeli lisätty 2.7.2011)

Palaa takaisin

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen